reference » web development »

Portal za javne nabavke

Portal za javne nabavke
Klijent: Javna preduzeća i ustanove
Tehnlologije: PHP/Mysl, HTML, CSS, JS, jQuery
Opis:

Beogradske elektrane - prezentacija aplikacije za web sajt u službi javnih nabavki.  Dodatak za web stranice, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, namenjen javnim preduzećima, korisnicima budžetskih sredstava i pravnim licima  čije se funkcionisanje finansira sa više od 50% sredstava iz budžeta.

Rezultat:
Olakšan rad službenika za javne nabavke
Klijent o nama:
Aplikacija uspesno prezentovana u Beogradskim elektranama. Zadovoljstvo službenika za javne nabavke, jednostavnošću upravljanja web aplikacijom.