reference » web development »

Bga Keramika

Bga Keramika
Klijent: BGA Keramika d.o.o.
Tehnlologije: PHP/Mysl, HTML, CSS, JS, jQuery
Opis:

Kompleksna web aplikacija sa aktivnim naprednim online shopom. Sajt pokreće www.bgs-cms.com

Klijent o nama:
Nema komentara