reference » grafički dizajn »

Drvopromet Kula

Drvopromet Kula
Klijent: Drvopromet Kula
Tehnlologije: Illustrator
Opis:

Kreiranje vizuelnog identiteta. Izrada logotipa Drvopromet Kula

Klijent o nama:
Nema komentara