reference » grafički dizajn »

CSI United

CSI United
Klijent: CSI United
Web sajt: www.csi.rs
Tehnlologije: Illustrator
Opis:

Kreiranje vizuelnog identiteta. Izrada logotipa CSI United.

Klijent o nama:
Kao poslovnoj ženi jako važno mi je da imam podršku u svakom trenutku. Bgsvetionik je prava preporuka. Posao koji su radili je odusevio moje ino partnere. Irena Bunadžić