reference » grafički dizajn »

Clinique Arteplast

Clinique Arteplast
Klijent: Clinique Arteplast
Tehnlologije: Illustrator
Opis:

Kreiranje vizuelnog identiteta. Izrada logotipa Clinique Arteplast.

Klijent o nama:
Nema komentara