održavanje web sajtaOdržavanje web sajta podrazumeva bavljenje vašim sajtom nakon što je Vaš sajt gotov i postavljen na mrežu. Održavanje podrazumeva administriranje sajta / dodavanje novih stranica i sadržaja sajta / i tehničko održavanje usled stalnih promena na hosting platformama i izmenama na dodacima sajta.

Tehničko održavanje podrazumeva:

- tehničku optimizaciju i popravke performansi sajta.
- redovno ažuriranje tema, WordPress platforme i dodataka (pluginova)
- održavanje dela sajta koji utiče na bezbednost sajta i formi za slanje upita ili maila.

Mnogi smatraju da je posao oko sajta završen kada se postavi u status online, ali o sajtu se treba neprestano brinuti.
Naravno, u zavisnosti od vrste sajta, razlikuje se i obim posla oko administracije. Kod sajtova koji predstavljaju prezentacije firmi, izmene se vrše mnogo ređe neko kod portala, sajtova novinskih agencija, katalog sajtova, shop sajtova isl.

Samo održavanje web sajta Bgsvetionik radi na nekoliko načina i to:

1. Održavanje na bazi ugovora, gde Bgsvetionik preuzima obavezu da za određeni mesečni paušalni iznos vrši izmene i dopune sajta shodno potrebama firme klijenta. Nivo potreba a samim tim i visina paušalnog iznosa se definiše zajedničkim projektovanjem potreba.

2. Održavanje sajta na bazi protokola o utrošku vremena. On podrazumeva da firma / klijent šelje materijal u toku meseca za izmenema i dopunama web sajta. Bgsvetionik vrši izmene i dopune a lokalni softver beleži utrošak vremena operatera. Operater unese i opis rada i zahtev klijenta. Na kraju meseca se iz sotvera izvuče izvestaj koji je rad operatera tarifirao u minutima, sabere vreme i pokaže iznos. Ovaj izveštaj je sastavni deo računa / fakture.

Bilo da se radi o jednom ili drugom načinu saradnje u ovoj oblasti, ugovor sa klijentom je obavezan kao i protokol o održavanju koji jasno definiše način slanja, pripreme i rada na održavanju web sajta.

Bgsvetionik trenutno aktivno održava stotinak web projekata. Održavanje sajta na bazi protokola o utrošku vremena čini 99% naših ugovora o održavanju. Najčešći razlog transaretnost utrošenog vremena i značajna ušteda na godišnjem nivou.