reference » grafički dizajn »

Dima Casa

Dima Casa
Klijent: Dima Casa
Tehnlologije: Illustrator
Opis:

Kreiranje vizuelnog identiteta. Dizajn logotipa Dima Casa. 

Klijent o nama:
Nema komentara