društvena odgovornostKao savremeno preduzeće svesni smo odgovornosti prema okruženju u kome poslujemo. Kao malo preduzeće male ekonomske snage trudimo se da u mogućim okvirima koje nam ta snaga dozvoljava izadjemo u susret određenim zehtevima nekada po upitu a nekad i na naš zahtev.

 

Nećemo navoditi imena ustanova koje smo pomagali i pomažemo našim uslugama. To su specijalne škole, crkve, bolnička ustanova, sigurna kuca.

 

Nismo se vodili marketinškim principima već moralnim i etickim. I u narednim godinama će mo se, u skladu svojih mogućnosti, rukovodeći se moralnim i etičkim principima, odnositi prema subjektima i licima koje će naše davanje učiniti malo srećnijima.